„Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022”.

Lp Data

polowania

Obwód

Teren Polowania

Leśnictwo

Osoby

prowadzące

polowanie

Zwierzyna

przewidziana do

odstrzału

Miejsce

zbiórki

Godz.730

1 04.09.2021 Stawy na 109 i 141 Piotrowicz M. Sawczuk P,, Górecki S. Kaczki Domek

Wichrowski

2 25.09.2021 Stawy na 109 i 141 Zduniak Z. Górski D.,, Kril K. Kaczki Domek

Wichrowski

3 6.11.2021

Hubertowskie

141

Gajnica, Dwa Stawy, Kochanówka   

Brzeziński K., Wagner M., Górski D, Orzechowski M Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

4 19.11.2021 109 i 141

Pracownicy N-ctwa Wichrowo i Goście

Tokarczyk T.,

Służba Leśna

Jeleń, Sarna, Dzik, Lis Wiata przy dziku
5 11.12.2021 109 Jarandowo, Kraszewo Piotrowicz M., Demkowski Sz, Górski D Zające Domek

Wichrowski

6 18.12.2021

Wigilijne

141 Gajnica, Dwa Stawy, Kochanówka TokarczykT,, Ostrowski W. Wierzbicki W Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

7 8.01.2022 109 Nowosady, Stryjkowo, Miłogórze Pupkiewicz M., Warcaba A., Sawczuk P., Krech M Jeleń, Sarna, Dzik, Lis Domek

Wichrowski

  1. Obowiązkowo należy zgłaszać prowadzącemu, łowczemu lub w EPI udział w polowaniu 3 dni przed datą polowania, a na polowanie Hubertowskie, Wigilijne i na zające co najmniej 7 dni.
  2. Na polowanie Hubertowskie, Wigilijne i na zające obowiązkowo należy zgłosić gości prowadzącemu polowanie lub łowczemu
  3. Cztery dni przed polowaniem zbiorowym wstrzymuje się polowania indywidualne w rejonach, w których będą prowadzone polowania zbiorowe.
  4. W dniu polowań zbiorowych dozwolone jest polowanie indywidualne po uzgodnieniu z łowczym lub prowadzącym zbiorówkę.
  5. Kandydaci odbywający staż w K.Ł. „Knieja Olsztyn” zobowiązani są do uczestnictwa w co najmniej trzech polowaniach zbiorowych.
  6. W przypadku braku zaświadczenia o przestrzeliwaniu broni, zaległości z płatnościami na rzecz koła, myśliwy nie będzie dopuszczony do polowania.
  7. Zarząd zastrzega sobie prawo zmiany terminów i terenu polowania zbiorowego w przypadkach bardzo złych warunków atmosferycznych lub realizowania polowań dewizowych.

 

Za Zarząd

Łowczy Marek Wagner, Sekretarz Radosław Bystrzycki

Darz Bór