POLOWANIA KOMERCYJNE

 
 

 

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ POLOWAŃ I TROFEÓW w KOLE ŁOWIECKIM „KNIEJA OLSZTYN”

dla myśliwych krajowych (Brutto w PLN) obowiązuje od 16 CZERWCA 2013 r. do 31 MARCA 2020 r.

 

Cennik polowań dla myśliwych krajowych

Zwierzyna drobna; lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz – bez opłat.

Organizacja polowania zbiorowego:

Od 3 do 5 osób 389 PLN

Powyżej 5 osób 510 PLN

Cena obejmuje organizację naganki, dowóz do łowiska, przemieszczanie się między miotami, organizacja ogniska, posiłek.

Organizacja polowania indywidualnego:

225 PLN za jeden dzień

Cena obejmuje zagospodarowanie i przygotowanie łowiska, rozmieszczenie i udostępnienie urządzeń, zaopatrzenie nęcisk, podprowadzenie oraz patroszenie zwierzyny. Za dzień organizacji polowania rozumie się dwa wyjścia do łowiska „ranne” i „wieczorne”

 

Transport w łowisku:

Opłata za transport 1km wynosi 2 PLN

 

Cennik zwierzyny trofealnej

Sarna

Sarna–rogacz

Trofeum parostki

Opłata za odstrzał według wagi parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką – po odjęciu 90 g.

Do 99 g 184 PLN

100–149 g 250 PLN

150–199 g 471 PLN

200–249 g 676 PLN + 2,40 PLN za każdy 1 g pow. 200 g

250–299 g 800 PLN + 2,80 PLN za każdy 1 g pow. 250 g

300–349 g 943 PLN + 16 PLN za każdy 1 g pow. 300 g

350–399 g 1759 PLN + 28 PLN za każdy 1 g pow. 350 g

400–449 g 3193 PLN + 32 PLN za każdy 1 g pow. 400 g

450–499 g 4834 PLN + 36 PLN za każdy 1 g pow. 450 g

Od 500 g 6678PLN + 38 PLN za każdy 1 g pow. 500 g

Sarna–rogacz perukarz pow. 500 g 7590 PLN

Dopłata za medal;

Brązowy 200 PLN

Srebrny 300 PLN

Złoty 500 PLN

Sarna–rogacz postrzelony 650 PLN

Sarna–koza, koźlę postrzelone 150 PLN

 

Jeleń

Do 2,00 kg 1185 PLN

2,01-3,50 kg 2952 PLN

3,50-5,00 kg 3685 PLN

5,00-5,99 kg 4342 PLN + 14 PLN za każde 0,01 kg pow. 5,00 kg

6,00-6,99 kg 5777 PLN + 20 PLN za każde 0,01 kg pow. 6,00 kg

7,00–7,99 kg 7868 PLN + 40 PLN za każde 0,01 kg pow. 7,00 kg

8,00 i więcej 11890 PLN +51PLN za każde 0,01 kg pow. 8,00 kg

Dopłata za medal;

Brązowy 200 PLN

Srebrny 400 PLN

Złoty 600 PLN

Łania, cielę–grandle 290 PLN

Postrzelenie byka 650 PLN

Postrzelenie łani lub cielaka 250 PLN

 

Dzik

Do 29,99 kg 205 PLN

30–49,99 kg 463 PLN

50–79.99 kg 816 PLN

Pow. 80 kg 1160 PLN

Szable

14,00–15,99 cm 1578 PLN

16,00–20,00 cm 1636 PLN + 45 PLN za każdy 1 mm pow. 16 cm

Pow. 20 cm 3481PLN + 12 PLN za każdy 1 mm pow. 20 cm

Postrzelenie dzika 100 PLN

 

Uwaga: o ile myśliwy zabiera medalion odyńca, do obliczenia należności za odstrzał przyjmowana będzie zasada, że widoczna część szabel stanowi 1/3 całkowitej ich długości. Opłata za trofeum dzika wyklucza opłatę za tuszę. Tusze są własnością koła, trofeum otrzymuje myśliwy po uregulowaniu opłat. W przypadkach szczególnych zarząd ma prawo stosować odmienne warunki rozliczenia gości.

ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO

„KNIEJA OLSZTYN”