„Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023”.

 

Lp. Data

Polowania

Obwód

Teren Polowania

Leśnictwo

Osoby

prowadzące

polowanie

Zwierzyna

przewidziana do

odstrzału

Miejsce

zbiórki

Godz.730

1 10.09.2022 Stawy na 109 i 141 Zduniak Z.,

Górski D., Kril K.

Kaczki Schronisko Kochanówka
2 24.09.2022 Stawy na 109 i 141 Piotrowicz M.,

Pupkiewicz M.

Kaczki Schronisko Kochanówka
3 22.10.2022 Stawy na 109 i 141 Wagner M.,

Szczepanek J.,Warcaba A.

Kaczki Schronisko Kochanówka
4 5.11.2022

Hubertowskie

109

Jarandowo,

Kochanówka

Tokarczyk T.,

Sawczuk A.

Hołowaczyk H.,Wojsiat K.

Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

5 19.11.2022 141

Dwa Stawy, Biały Krzyż, Kochanówka

Anielski A.,

Parol J., Wiącek G.

Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

6 26.11.2022 109

Stryjkowo, Miłogórze, Kraszewo, Pilnik

Piotrowicz M.,

Demkowski Sz., Krech M.

Zając Schronisko Kochanówka
7 3.12.2022 109 Nowosady, Miłogórze, Kraszewo Kuształa G.,

Pobłocki R., Warcaba A.,

Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

8 17.12.2022

Wigilijne

141

Gajnica, Dwa Stawy, Kochanówka

Brzeziński K.,

Wierzbicki W, Orzechowski M. Wagner M.

Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

9 31.12.2022 Sylwestrowe 109

Nowosady, Stryjkowo, Miłogórze

Wagner M.,

Mroczkowski M., Krech M

Zając Domek

Wichrowski

10 14.01.2022 141

Kochanówka, Stryjkowo, Miłogórze

Górski D.,

Spirydowicz J., Szczepanek J.

Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Schronisko Kochanówka

Zarząd Koła KNIEJA Olsztyn