„Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021”.

Lp Data

polowania

Obwód

Teren Polowania

Leśnictwo

Osoby

prowadzące

polowanie

Zwierzyna

przewidziana do

odstrzału

Miejsce

zbiórki

Godz.730

1 22.08.2020 Stawy na 109 i 141 Zduniak Z. Górski D.,, Kril K. Kaczki Domek

Wichrowski

2 05.09.2020 Stawy na 109 i 141 Wiącek G., Sawczuk P., Górecki S Kaczki Domek

Wichrowski

3 10.10.2020 Stawy na 109 i 141 Piotrowicz M., Demkowski Sz., Warcaba A. Kaczki Domek

Wichrowski

4 7.11.2020

Hubertowskie

141

Poligon, Kosyń    

Ostrowski W., Jabłoński A., Tokarczyk T., Brzeziński K., Górski D. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

5 20.11.2020 109 i 141

Pracownicy N-ctwa Wichrowo i Goście

Tokarczyk T.,

Służba Leśna

Jeleń, Sarna, Dzik, Lis Wiata przy dziku
6 12.12.2020 109

Jarandowo Kraszewo

Wagner M., Górecki S. Sawczuk P, Pełszyk T Zając Domek

Wichrowski

7 19.12.2020

Wigilijne

141 Gajnica, Dwa Stawy, Kochanówka Jabłoński A.,Brzeziński K. TokarczykT,Wierzbicki W, Ostrowski W. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

8 02.01.2021 Noworoczne 109 Nowosady, Stryjkowo, Miłogórze Piotrowicz M., Demkowski Sz. Zając Domek

Wichrowski

  1. Obowiązkowo należy zgłaszać prowadzącemu, łowczemu lub w EPI udział w polowaniu 3 dni przed datą polowania, a na polowanie Hubertowskie, Wigilijne i na zające co najmniej 7 dni.
  2. Na polowanie Hubertowskie, Wigilijne i na zające obowiązkowo należy zgłosić gości prowadzącemu polowanie lub łowczemu
  3. Cztery dni przed polowaniem zbiorowym wstrzymuje się polowania indywidualne w rejonach, w których będą prowadzone polowania zbiorowe.
  4. W dniu polowań zbiorowych dozwolone jest polowanie indywidualne po uzgodnieniu z łowczym lub prowadzącym polowanie zbiorowe.
  5. Kandydaci odbywający staż w K.Ł. „Knieja Olsztyn” zobowiązani są do uczestnictwa w co najmniej trzech polowaniach zbiorowych.
  6. W przypadku braku zaświadczenia o przystrzeliwaniu broni, zaległości z płatnościami na rzecz koła, myśliwy nie będzie dopuszczony do polowania.
  7. Zarząd zastrzega sobie prawo zmiany terminów i terenu polowania zbiorowego w przypadkach bardzo złych warunków atmosferycznych.

Za Zarząd

Łowczy Marek Wagner, Sekretarz Radosław Bystrzycki

Darz Bór