Polowania

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020

By 16 lipca 20198 września, 2020Brak komentarzy

„Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020”.

Lp Data

polowania

Obwód

Teren Polowania

Leśnictwo

Osoby

prowadzące

polowanie

Zwierzyna

przewidziana do

odstrzału

Miejsce

zbiórki

Godz.730

1 17.08.2019 Stawy na 109 i 141 Zduniak Z. Górski D.,, Kril K. Kaczki Domek

Wichrowski

2 31.09.2019 Stawy na 109 i 141 Wiącek G., Sawczuk P., Górecki S Kaczki Domek

Wichrowski

3 9.11.2019

Hubertowskie

141

Poligon, Kosyń    

Jabłoński A., Wagner M., Górecki S., Iwaszko W., Mroczkowski M. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

4 16.11.2019 109

Jarandowo Kraszewo

Zduniak Z., Górski D., Pupkiewicz M. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

5 23.11.2019 141

Dwa Stawy, Biały Krzyż

Iwaszko W., Anielski A., Kościński W. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

6 30.11.2019 109 i 141

Pracownicy N-ctwa Wichrowo i Goście

Tokarczyk T.,

Służba Leśna

Jeleń, Sarna, Dzik, Lis Wiata przy dziku
7 7.12.2019 109 Nowosady, Miłogórze, Kraszewo OstrowskiW., Pobłocki R., Warcaba A., Krech M. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

8 14.12.2019 109

Kaźmierowo, Miłogórze

Pełszyk T., Grądzki S., Kuształa G., Sawczuk P. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

9 21.12.2019

Wigilijne

141 Gajnica, Dwa Stawy, Kochanówka Jabłoński A.,Brzeziński K. TokarczykT,Wierzbicki W Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

10 28.12.2019 Sylwestrowe 109 Nowosady, Stryjkowo, Miłogórze Wagner M., Warcaba A., Sawczuk P., Krech M Zając Domek

Wichrowski

11 4.01.2020 141

Gajnica, Dwa Stawy

Reichel P., Orzechowski M., Trusiak J., Parol J. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

12 11.01.2020 109

Nowosady, Miłogórze

Wagner M., Szczepanek J., Spirydowicz J., Sawczuk P. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

  1. Obowiązkowo należy zgłaszać prowadzącemu, łowczemu lub w EPI udział w polowaniu 3 dni przed datą polowania, a na polowanie Hubertowskie, Wigilijne i na zające co najmniej 7 dni.
  2. Na polowanie Hubertowskie, Wigilijne i na zające obowiązkowo należy zgłosić gości prowadzącemu polowanie lub łowczemu
  3. Cztery dni przed polowaniem zbiorowym wstrzymuje się polowania indywidualne w rejonach, w których będą prowadzone polowania zbiorowe.
  4. W dniu polowań zbiorowych dozwolone jest polowanie indywidualne po uzgodnieniu z łowczym lub prowadzącym zbiorówkę.
  5. Kandydaci odbywający staż w K.Ł. „Knieja Olsztyn” zobowiązani są do uczestnictwa w co najmniej trzech polowaniach zbiorowych (w polowaniach dewizowych obowiązkowo).
  6. W przypadku braku zaświadczenia o przestrzeliwaniu broni, zaległości z płatnościami na rzecz koła, myśliwy nie będzie dopuszczony do polowania.
  7. Zarząd zastrzega sobie prawo zmiany terminów i terenu polowania zbiorowego w przypadkach bardzo złych warunków atmosferycznych lub realizowania polowań dewizowych.
  8. W związku z trudnościami w organizacji polowań dewizowych, zarząd prosi o aktywne włączenie się w organizację wszystkich członków koła.

Za Zarząd

Łowczy Marek Wagner, Sekretarz Radosław Bystrzycki

Darz Bór