„Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019”.

Lp Data

polowania

Obwód

Teren Polowania

Leśnictwo

Osoby

prowadzące

polowanie

Zwierzyna

przewidziana do

odstrzału

Miejsce

zbiórki

Godz.730

1 18.08.2018 Stawy na 109 i 141 Górski D.,
Górecki S.,
Zduniak Z.,
Górecki K.
Kaczki Domek

Wichrowski

2 25.08.2018 Stawy na 109 i 141 Wagner M., Spirydowicz J.,
Sawczuk P.,
Krech M.
Kaczki Domek

Wichrowski

3 3.11.2018

Hubertowskie

141

Poligon, Kosyń    

Górecki K.,
Górecki S.,
Iwaszko W.,
Wagner M.
Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

4 10.11.2018 109

Jarandowo Kraszewo

Zduniak Z.,
Górski D.,
Pupkiewicz M.,
Górecki K.
Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

5 17.11.2018 141

Dwa Stawy, Biały Krzyż

Iwaszko W.,
Anielski A.,
Kościński W.,
Kępiński D.
Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

6 24.11.2018 109 Nowosady, Miłogórze, Kraszewo Piotrowicz M., Demkowski Sz., Warcaba A.,
Górecki K.
Zając Domek

Wichrowski

7 1.12.2018 109 i 141

Pracownicy N-ctwa Wichrowo i Goście

Tokarczyk T.,

Służba Leśna

Jeleń, Sarna, Dzik, Lis Wiata przy dziku
8 8.12.2018 109 Nowosady, Miłogórze, Kraszewo Piotrowicz M., Demkowski Sz., Warcaba A.,
Górecki K.
Zając Domek

Wichrowski

9 15.12.2018 109

Nowosady, Miłogórze

Wagner M.,
Warcaba A.,
Sawczuk P.,
Krech M.
Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

10 22.12.2018

Wigilijne

141 Gajnica, Dwa Stawy, Kochanówka Górecki K.,
Brzeziński K.,
Tokarczyk T.,
Wierzbicki W.
Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

11 29.12.2018 Sylwestrowe 109 Nowosady, Stryjkowo, Miłogórze Wagner M.,
Warcaba A.,
Sawczuk P.,
Krech M.
Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

12 5.01.2019 141

Kosyń, Dwa Stawy

Kościński W.,
Anielski A.,
Iwaszko W.,
Kępiński D.
Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

14 12.01.2019 109

Nowosady, Miłogórze

Piotrowicz M., Pupkiewicz M., Demkowski Sz., Warcaba A. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

  1. Obowiązkowo należy zgłaszać prowadzącemu, łowczemu lub w EPI udział w polowaniu 3 dni przed datą polowania, a na polowanie Hubertowskie, Wigilijne i na zające co najmniej 7 dni.
  2. Na polowanie Hubertowskie, Wigilijne i na zające obowiązkowo należy zgłosić gości prowadzącemu polowanie lub łowczemu
  3. Cztery dni przed polowaniem zbiorowym wstrzymuje się polowania indywidualne w rejonach, w których będą prowadzone polowania zbiorowe.
  4. W dniu polowań zbiorowych dozwolone jest polowanie indywidualne po uzgodnieniu z łowczym lub prowadzącym zbiorówkę.
  5. Kandydaci odbywający staż w K.Ł. „Knieja Olsztyn” zobowiązani są do uczestnictwa w co najmniej trzech polowaniach zbiorowych (w polowaniach dewizowych obowiązkowo).
  6. W przypadku braku zaświadczenia o przestrzeliwaniu broni, zaległości z płatnościami na rzecz koła, myśliwy nie będzie dopuszczony do polowania.
  7. Zarząd zastrzega sobie prawo zmiany terminów i terenu polowania zbiorowego w przypadkach bardzo złych warunków atmosferycznych lub realizowania polowań dewizowych.
  8. W związku z trudnościami w organizacji polowań dewizowych, zarząd prosi o aktywne włączenie się w organizację wszystkich członków koła.

Za Zarząd

Łowczy Konrad Górecki, Sekretarz Radosław Bystrzycki

Darz Bór