Koledzy!

Ocena prawidłowości i wycena medalowa byków pozyskanych w naszym Kole

w roku gospodarczym 2023-2024

odbędzie się

10. MARCA 2024 o GODZINIE 11 w HOTELU GÓRECKI w LIDZBARKU WARMIŃSKIM.
Przypominamy o obowiązku przygotowania metryczek pozyskanych trofeów.
Jeżeli trofeum ma okazać Łowczy Koła – trofeum i metryczkę należy przekazać mu w nieprzekraczalnym terminie 29. LUTEGO