Koledzy !

Od kilku tygodni trwają prace związane z wdrożeniem interaktywnych map łowisk obwodów 141 i 109.

Spora część z Kolegów już skorzystała z możliwości wpisywania się do Elektronicznej książki Polowań Indywidualnych za pomocą „wpisu z mapy”. 

W związku z zakończonymi dziś pracami nad uporządkowaniem map łowisk, podziałów na rewiry i ich nazewnictwa (są one konieczne do wdrożenia ww. nowej formy dokonywania wpisów) prosimy o zapoznanie się z nowym podziałem na rewiry na mapach dostępnych w EPI – mapy statyczne publicznie dostępne na stronie są aktualne w zakresie granic całych obwodów zaś w zakresie podziału obwodów na rewiry zostały zastapione mapami w EPI z dniem dzisiejszym ! 

Mapy rewirów uwidocznione w EPI są wiążące przy określaniu rewiru polowania indywidualnego !

Obecnie zakończyliśmy etap weryfikacji map w terenie i podziałów historycznych. Przy tej okazji zostały naniesione oczekiwane i zgłoszone przez aktywnych członków naszego koła zmiany w podziałach na rewiry, wynikające z praktyki wykonywanych polowań i zmian w charakterze łowisk oraz ruchu zwierzyny.

Kol. Łowczy zadbał o ujęcie w ww. zmianach wniosków z sytuacji spornych co do lokalizacji/wpisów/nazewnictwa urządzeń w rewirach w ciągu ostatnich lat oraz względy poprawy bezpieczeństwa polowań indywidualnych. 

Nadal można dokonywać wpisów do rewirów wybierając je w tradycyjny sposób z listy (prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany numeracji i nazewnictwa) na stronie internetowej i aplikacjach mobilnych.

Od dziś przed dokonaniem pierwszego wpisu do danego rewiru prosimy o weryfikację jego zasięgu na mapie w EPI aby całkowicie uniknąć nieporozumień i zadbać o bezpieczeństwo własne i kolegów !

Umiejscowienie ambon jest w trakcie wdrożenia, co ze względu na konieczność wprowadzenia dziesiątek obiektów na mapy zakończy się w ciągu najbliższych dni. Po zakończeniu tych prac będzie możliwe wpisywanie się na konkretne ambony z mapy co mamy nadzieję ułatwi polowanie w zbliżającym się sezonie na kozły.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej EPI na smartfonach co znacznie upraszcza korzystanie z książki polowań.

Darz Bór !