W związku z niekorzystnymi zmianami w strukturze wieku jeleni byków odstrzelonych w ostatnich sezonach oraz wnioskami Komisji Hodowli Zwierzyny oraz Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału i Wyceny Trofeów Łowieckich, po konsultacji z RDLP w Olsztynie Zarząd Okręgowy w dniu 18.08.br. podjął uchwałę w sprawie zmiany kryteriów odstrzału byków jelenia szlachetnego. Zmiana dotyczy kryteriów odstrzału byków w 6-10 roku życia oraz długości odrostków uznawanych za odnogi według kryteriów selekcji.

Aktualnie obowiązujące kryteria oraz ustalenia dodatkowe zamieszczamy poniżej. Wprowadzone zmiany zaznaczono wytłuszczonym drukiem i zielonym kolorem tła.

Prawidłowość odstrzału byków niekoronnych i jednostronie koronnych bez względu na ilość odnóg w wieńcu nie budzi wątpliwości.

Dla ułatwienia interpretacji wprowadzonych kryteriów odstrzału byków o wieńcach obustronnie koronnych w 6-10 roku życia podajemy poniższe przykłady:

– 10-ak regularny obustronnie koronny: na każdej tyce oczniak, opierak i korona z 3 odnóg, łącznie 6 odnóg w koronachodstrzał prawidłowy „O”

– 12-ak nieregularny obustronnie koronny: 1 tyka – oczniak, nadoczniak, opierak, korona z 3 odnóg; 2-tyka oczniak, opierak, korona z 3 odnóg, łącznie 6 odnóg w koronachodstrzał prawidłowy „O”

– 12-ak  regularny obustronnie koronny: na każdej tyce oczniak, nadoczniak, opierak i korona z 3 odnóg, łącznie 6 odnóg w koronachodstrzał prawidłowy „O”

– 12-ak  nieregularny obustronnie koronny: 1 tyka – oczniak, opierak, korona z 4 odnóg, 2 tyka oczniak, nadoczniak, opierak i korona z 3 odnóg, łącznie 7 odnóg w koronach – odstrzał nieprawidłowy „X”

– 12-ak  regularny obustronnie koronny: na każdej tyce oczniak, opierak i korona z 4 odnóg, łącznie 8 odnóg w koronach – odstrzał nieprawidłowy „X”