Zmarł Bronisław Sałuda – pierwszy prezes KŁ „Knieja Olsztyn”, członek założyciel

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 10. listopada 2019 roku

w wieku 93 lat zmarł

dr inż. Bronisław Sałuda

jeden z założycieli i pierwszy Prezes Koła Łowieckiego „Knieja” Olsztyn, wieloletni Sekretarz Koła, nemrod,

a przede wszystkim dobry człowiek.

 

Bronisław Sałuda odszedł dzień po Polowaniu Hubertowskim, które w naszym Kole miało miejsce w sobotę 9 listopada. Długa i ciężka choroba od dłuższego czasu uniemożliwiała Mu aktywnego uczestnictwa w polowaniach. Jednak dla zapalonego myśliwego jakim był, nie ma chyba lepszego momentu na odejście do Krainy Wiecznych Łowów jak „Hubertus”.

Jesteśmy przekonani, że św. Hubert patron myśliwych, który zgromadził nas na wspólnych łowach nie zapomniał o Bronku i przy dźwiękach sygnału koniec polowania zabrał go ze sobą na łowy, którym nie będzie końca…

 

Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi…

Darz Bór!

Bronisław Sałuda pozostawił po sobie piękną łowiecką spuściznę, która dla nas myśliwych powinna być drogowskazem, jak polować pięknie i efektywnie, kultywując tradycję „ku chwale polskiego łowiectwa”!

Niech wyrazem naszego szacunku dla zmarłego będzie chwila zadumy nad choćby fragmentem Jego książki o tematyce łowieckiej… Ja osobiście przypomnę sobie dekalog łowieckich cnót opisanych w „ Bigosie myśliwskim”.

 

 

Bronisław Sałuda urodził się w roku 1926 w Mystkowicach. Ukończył studia na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Łodzi. W zakresie nauk rolnych uzyskał również doktorat. W latach 1953-1954 kierował Redakcją Wiejską Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi. Od roku 1954 pełnił funkcję Redaktora Naczelnego Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie. To z jego inicjatywy zbudowana została siedziba Radia Olsztyn przy ul. Radiowej oraz podjęty został trud budowy nadajnika na Pieczewie. Poza pracą radiowca prowadził działalność naukową na Akademii Rolniczo-Technicznej oraz w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie. Zajmował się także literaturą oraz działalnością wydawniczą. W założonej przez siebie Oficynie Druków Niskonakładowych wydawał książki przede wszystkim o tematyce łowieckiej.

Dla nas był Bronisław Sałuda przede wszystkim zapalonym myśliwym, nemrodem o wielkiej etyce, wiedzy i doświadczeniu – kolegą i nestorem Koła. W szeregi członków Polskiego Związku Łowieckiego wstąpił w roku 1953. Był inicjatorem powstania i pierwszym Prezesem powołanego do życia w roku 1963 Koła Łowieckiego „Knieja”. Aktywnie uczestniczył w życiu macierzystego Koła pełniąc funkcję Sekretarza, włączając się w prace w łowisku oraz działalność PZŁ.

Poza aktywnym uczestnictwem w życiu Koła oraz polowaniami wielką pasją Bronisława Sałudy była historia oraz tradycja łowiectwa. Był autorem opracowania i redaktorem „Myśliwca” Tomasza Bielawskiego – jednej z pierwszych polskich prac poświęconych łowiectwu. W Oficynie Druków Niskonakładowych wydał również prace poświęcone łowom władców Polski: „Królowe polskie na łowach” i „Łowy władców polskich”. Szczególne miejsce w jego literacko-łowieckim dorobku zajmuje „Bigos myśliwski” – zbiór opowieści myśliwskich, które potrafią nie tylko bawić, ale także kształtować postawy myśliwskie. Od pięćdziesięciu lat Bronisław Sałuda zbierał materiały do „Encyklopedii Mysliwskiej”. Niestety materiał ten nie ukazał się za jego życia, dlatego starania o wydanie tej epokowej pracy niech będą nie tylko materialnym śladem pamięci o zmarłym, ale także działań naszego Koła na rzecz krzewienia idei łowiectwa w naszym kraju!

 

 

Bronisław Sałuda został pochowany 14 listopada 2019 r. na cmentarzu w Dywitach

Cześć Jego Pamięci !