Koledzy i Koleżanki został wprowadzony zakaz polowań na kozy i koźlęta w niżej wymienionych łowiskach:
 
  • I, II, III Łąki Kazimierowo
  • Łąki Szwenginowskie
  • Hetmana
  • Galickie
Z poważaniem
Łowczy