W związku z wyceną parostków rogaczy proszę o dostarczenie ich do dnia 15 10 2015 r. do kol. Konrada Góreckiego.