Zarząd KŁ „Knieja Olsztyn” zwołuje Walne Zgromadzenie

w dniu 27.04.2019 r. o godz 10.00 w hotelu „Kopczyński”

Prosimy o zgłaszanie propozycji wniosków i uchwał na adres e-mail sekretarz@kniejaolsztyn.pl lub na piśmie

do 31 marca 2019 r.

za Zarząd

Sekretarz KŁ Knieja Olsztyn

Radosław Bystrzycki