Szanowni Koledzy Myśliwi i Stażyści

Na podstawie §55 Statutu PZŁ Zarząd Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Knieja Olsztyn” na dzień

28 kwietnia 2018 roku

o godz. 1000

w restauracji WIKTORIA hotel „KOPCZYŃSKI” Dobre Miasto, ul Orła Białego 18.

Obecność obowiązkowa. Za nieobecność nieusprawiedliwioną zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe w postaci udziału w kosztach organizacji Walnego Zgromadzenia.

Za Zarząd

Sekretarz Koła Łowieckiego

Radosław Bystrzycki