Komunikat Zarządu Koła

Na podstawie § 55 Statutu PZŁ Zarząd Koła zwołuje

Zwyczajne Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków KŁ „Knieja Olsztyn” na dzień 25 kwietnia 2015 roku o godz. 1000 w restauracji TAWERNA przy ul. Łużyckiej w Dobrym Mieście.

Obecność wszystkich Członków i Stażystów obowiązkowa.

Za Zarząd

Prezes Adam Jabłoński

Łowczy Konrad Górecki