ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

KOŁA ŁOWIECKIEGO KNIEJA OLSZTYN

 

Na podstawie § 38 Statutu PZŁ Zarząd Koła Łowieckiego Knieja Olsztyn zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na dzień 25. maja 2024 roku.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w restauracji DOM WARMIŃSKI KURP, Smolajny 77a, 11-040 Dobre Miasto.

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków rozpoczną się o godzinie 8.

Zarząd Koła

Informacje zgodnie ze Statutem PZŁ zostaną przekazane w przewidzianych terminach