Zarząd KŁ „Knieja Olsztyn” zwołuje Walne Zgromadzenie

na dzień 9.05.2020 r. o godz 10.00 w Domu Gościnnym „Strumiłowo” Barcikowo 51

Prosimy o zgłaszanie propozycji wniosków i uchwał na adres e-mail sekretarz@kniejaolsztyn.pl lub na piśmie

do 5 kwietnia 2020 r.

za Zarząd

Sekretarz KŁ „Knieja Olsztyn”

Radosław Bystrzycki