Sz .Kol. Myśliwi i Stażyści

Na podstawie § 55 Statutu PZŁ Zarząd Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Członków KŁ „Knieja Olsztyn” na dzień 22 kwietnia 2017 roku o godz. 1000 w restauracji WIKTORIA w Dobrym Mieście, ul Orła Białego 18.

Obecność obowiązkowa.

Za nieobecność nieusprawiedliwioną zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe w postaci udziału w kosztach organizacji WZ.

Za Zarząd

Sekretarz Koła Łowieckiego

Radosław Bystrzycki