Zarząd KŁ „Knieja Olsztyn” zwołuje Walne Zgromadzenie

na dzień 10.07.2021 r. o godz 10.00 w Hotelu Kopczyński w Dobrym Mieście

Prosimy o zgłaszanie propozycji wniosków i uchwał na adres e-mail sekretarz@kniejaolsztyn.pl lub

pisemnie na adres koła

do 10 czerwca 2021 r.

za Zarząd

Sekretarz KŁ “Knieja Olsztyn”

Radosław Bystrzycki