Zarząd KŁ „Knieja Olsztyn” zwołuje Walne Zgromadzenie

na dzień 7.05.2022 r. o godz 10.00 w Hotelu Kopczyński w Dobrym Mieście

Prosimy o zgłaszanie propozycji wniosków i uchwał na adres e-mail sekretarz@kniejaolsztyn.pl lub

pisemnie na adres koła

do 10 kwietnia 2022 r.

za Zarząd

Sekretarz KŁ “Knieja Olsztyn”

Radosław Bystrzycki