W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 Zarząd KŁ „Knieja Olsztyn” informuje, że  Walne Zgromadzenie zwołane

na dzień 9.05.2020 r. nie odbędzie się, ponowne zwołanie może nastąpić nie wcześniej jak 30 dni po odwołaniu pandemii.

 

za Zarząd

Sekretarz KŁ „Knieja Olsztyn”

Radosław Bystrzycki