Koledzy!

Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy sarny pozyskanych w sezonie 2023 odbędzie się 16.11.2023 (czwartek) w Hotelu Górecki w Lidzbarku Warmińskim (ul. Olsztyńska 4) w godzinach 17:40-18:40.

W związku z powyższym prosimy o dostarczanie przygotowanych trofeów (prawidłowo przygotowanych wraz z metryczką dotyczącą pozyskania) rogaczy do kol. Łowczego w nieprzekraczalnym terminie do 6. listopada br.

Ewentualne odstępstwa od tej zasady prosimy uzgadniać bezpośrednio z Łowczym.