Koledzy !

Na podstawie zawiadomienia przesłanego Zarządowi Koła Knieja Olsztyn przez Starostę powiatu lidzbarskiego o oświadczeniu o zakazie wykonywania polowań, złożonego przez właścicieli dwóch działek nr ew. 114 i 274 obręb Kochanówka znajdujących się w obwodzie 109 rew. 22D i 22C, teren ten został wyłączony z jakiejkolwiek formy polowania (zbiorowego i indywidualnego). Rewiry 22D i 22C zostały na interaktywnych mapach EPI ograniczone tak by jednoznacznie wskazywać gdzie zakaz obwiązuje.

Prosimy kolegów o zwrócenie uwagi na fakt zmiany granic rewirów gdzie polowanie jest dopuszczalne ! Posługując się aplikacją mobilną można dokładnie określić granice w terenie. Zdjęcie granic obszaru wyłączonego zostało załączone do niniejszego ogłoszenia.

Darz Bór !