Koledzy,

Wczoraj w nocy zakończyliśmy z kol. Łowczym prace nad nowym podziałem łowisk oraz nowym uporządkowanym nazewnictwem, mapami interaktywnymi i wprowadzaniem urządzeń łowieckich.

Wiele rewirów miało zdublowane nazwy często niezwiązane z obszarem jaki zajmują. Dla nas wszystkich jest to okazja odświeżenia wiedzy o łowiskach, granicach rewirów i ogólnej poprawy orientacji w terenie.

Prosimy o korzystanie i zgłaszanie ewentualnych uwag do mnie bezpośrednio lub do kol. Łowczego.

Łączna ilość urządzeń łowieckich jest na tyle duża, że aby móc efektywnie korzystać w terenie z wpisów z map na ekranach smartfonów i nie utracić czytelności, do systemu wprowadziliśmy wyłącznie zabudowane ambony wolnostojące. Pozostałe urządzenia jak zwyżki czy drabiny nie będą umieszczane na mapach również z powodu ich częstego przewożenia w miarę wzrostu drzew w uprawach leśnych jak i zmian w ruchu zwierzyny.

Obecnie macie możliwość wpisu do EPI na dwa sposoby, niezależnie czy korzystacie z przeglądarki internetowej na komputerze/telefonie czy używacie dedykowanej aplikacji mobilnej EPI w swoim smartfonie:

  1. Wybierając z listy łowisk rewir w jakim chcecie polować, tu wskazanie ambony może się odbywać jedynie poprzez umieszczenie dobrowolne w uwagach przez wpisującego, co część z Was robi od dawna,

albo w nowy sposób

  1. Dokonując wpisu z mapy wybierając konkretny rewir lub (tu nowość w naszym kole) wskazując palcem na ekranie smartfona konkretną ambonę w danym rewirze lub myszką na ekranie komputera.

Wybór łowiska z mapy umożliwia sprawne i koleżeńskie polowanie więcej niż jednego myśliwego w jednym rewirze z zachowaniem kontroli bezpieczeństwa t.j. uzyskiwania zgody oraz wizualnego informowania kolegów korzystających z aplikacji na smartfonie. Oczywiście tradycyjnie EPI zapewnia mechanizm uzyskiwania zgody od osoby która pierwsza zajęła dany rewir.

Wpisy z mapy z aplikacji mobilnej EPI w połączeniu z GPS smartfona dają również szansę na zweryfikowanie czy jesteśmy w pobliżu ambony, do której zmierzamy i unikania sporów w terenie, która ambona przynależy do danego rewiru. Aplikacja ma możliwość wyboru podkładu mapy satelitarnej czy np. BDOL (Bazy Danych O Lasach), która pokazuje oddziały Lasów Państwowych czy wydzielenia leśne. W łatwy sposób można przenieść się do zlokalizowania w terenie i ustalić np. dokładną pozycję zestrzału kiedy poszukiwanie postrzałka musimy odłożyć np. na poranek.

Kolega Łowczy dokonał na bazie wcześniejszych doświadczeń, uwag myśliwych i sytuacji spornych, istotnych zmian w podziałach i umiejscowieniu granic rewirów w sposób eliminujący niepotrzebne nieporozumienia by w efekcie podnieść bezpieczeństwo wykonywania polowań indywidualnych.

Zachęcam kolegów do instalowania na swoich smartfonach aplikacji mobilnej EPI, która jest darmowa dla użytkownika, usprawnia obsługę EPI w szczególności w terenie i pozwala korzystać z połączenia GPS i map.

Każdemu z kolegów który chciałby uzyskać pomoc w zainstalowaniu czy uruchomieniu aplikacji na swoim smartfonie proponuję kontakt ze mną – postaram się pomóc zdalnie, mój numer telefonu jest w bazie EPI. 

Darz Bór !

Jacek Szczepanek