Zgodnie z komunikatem w EPI prosimy członków koła o deklarowanie chęci wzięcia udziału w balu myśliwskim do kol. Jarosława Spirydowicza telefonicznie lub mailem na adres jarekspirydowicz@wp.pl

Decyzja o organizacji zapadnie po zebraniu deklaracji najpóźniej do 15 stycznia i ustaleniu liczby chętnych vs. bieżące ograniczenia i możliwości organizacji imprezy.

Darz Bór !