Zarząd KŁ „Knieja Olsztyn” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 22.08.2020 r. o godz 11.00 po polowaniu zbiorowym na kaczki w „Wiacie koło dzika” przy siedzibie Nadleśnictwa Wichrowo.

Temat: Wydatkowanie zgromadzonych oszczędności.

Prosimy o zgłaszanie propozycji wniosków i uchwał w temacie jak wyżej na adres e-mail sekretarz@kniejaolsztyn.pl lub na piśmie

do 26 lipca 2020 r.

za Zarząd

Sekretarz KŁ „Knieja Olsztyn”

Radosław Bystrzycki