Koledzy,

18. lipca o godzinie 18

w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Lidzbarku Warmińskim

przy ul. Wiejskiej 113 

odbędzie się Msza Święta w intencji

św. p. Zenobiusza Zduniaka

w którego ostatniej drodze braliśmy udział 7. czerwca.

Po zakończeniu Mszy Świętej przybyli Członkowie Koła oraz chętni

udadzą się na Rewir „Cmentarzyk”, gdzie ambonie zostanie oficjalnie nadana

nazwa AMBONA ZENKOWA

Zapraszamy do udziału w nabożeństwie oraz wspominkowego spotkania przy ambonie