Koledzy !

Zgodnie z uchwałą NWZC naszego Koła dotyczącą decyzji kierunkowej budowy domku i wypracowaniu koncepcji wg jakiej miałby powstać prosimy o zgłaszanie na skrzynkę email:

domek@kniejaolsztyn.pl

Waszych propozycji  dotyczących założeń projektu domku, ew. wskazań projektów gotowych jakie Wam się podobają, zdjęć, własnych uwag i komentarzy. Przypominamy, że budżet koła jest ograniczony i budowa musi spełniać kryteria odpowiedniości do naszych możliwości i szeroko rozumianych potrzeb całego koła łowieckiego.

Podczas NWZC padło wiele propozycji podczas dyskusji plenarnej oraz w trakcie rozmów w podgrupach podczas przerwy. Sugerujemy jednak aby projekt był kompromisem zaspokajającym w choćby minimalnym stopniu potrzeby funkcjonowania administracji sprawami koła (posiedzeń zarządu i obsługi wydawania „odstrzałów” nawet w okresie pandemii), organizacji polowań zbiorowych w tym pokotu niezależnie od pogody (proponowana wiata), zaplecza sanitarnego, kuchennego i noclegowego dla przyjezdnych myśliwych.

Osoby chętne zaangażować się w przygotowanie inwestycji, które posiadają doświadczenie własne niech zgłaszają swoją gotowość na powyższy adres email.

Wypracowane wnioski zostaną skonfrontowane z prognozą Skarbnika dotyczącą budżetu ze wskazaniem realnych możliwości inwestycyjnych po uwzględnieniu dyskutowanych ryzyk wzrostu kosztów działalności koła, która została w ww. uchwale wspomniana. 

Darz Bór !