W dniu 26 02 2016 r. w obw. łowieckich przeprowadzona będzie inwentaryzacja zwierzyny , w związku z tym proszę kol. myśliwych o wcześniejsze potwierdzenie swojej obecności. Zapisy telefoniczne u kol. Konrada Góreckiego.