Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła KNIEJA Olsztyn odbyło się w dniu 10.07.2021 r.  w Hotelu Kopczyński w Dobrym Mieście.  W obradach wzięło udział 45 członków koła statutowo posiadających prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Oprócz statutowych obowiązków związanych z zatwierdzeniem sprawozdań Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawieniem planu działania i budżetu na rok następny Walne Zgromadzenie podjęło ważne uchwały m.in. :

  1. Dokonało wyboru nowego Prezesa Zarządu Koła Knieja Olsztyn, na skutek decyzji dotychczasowego prezesa kol. Adama Jabłońskiego o rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.  Kol. Tomasz Tokarczyk, wieloletni członek koła, doświadczony myśliwy odpowiedzialny w Nadleśnictwie Wichrowo za kwestie łowiectwa, laureat konkursów wabienia jeleni,  w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 24 Tak, 20 Nie, 1 Wstrzymujący się, został powołany przez Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na dalszą część obecnej kadencji wydłużonej ustawowo z powodu pandemii. Przyjmując tę decyzję członków koła, kol. Tomasz podziękował dotychczasowemu prezesowi za dotychczasową pracę i zrezygnował z dotychczas pełnionej funkcji członka Komisji Rewizyjnej Koła.
  2. Na jego miejsce w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 41 Tak, 3 Nie, 1 Wstrzymujący się, został powołany przez Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej na dalszą część obecnej kadencji kol. Jarosław Parol.
  3. Uchwałę w sprawie zasad wydawania pozwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny
  4. Uchwałę upoważniającą Zarząd do zawarcia z Lasami Państwowymi nowej umowy na dzierżawę nieruchomości na której znajduje się domek myśliwski w Wichrowie, podtrzymując jednocześnie upoważnienie Zarządu do poszukiwania nowej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę koła podjętą na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.

Tradycyjnie wręczono medale przynależne trofeom jakie zdobyli nasi koledzy. Pochlebne i krytyczne podsumowania w tym zakresie jednoznacznie pokazały, że stać nas na obiektywizm w gronie kolegów myśliwych – to dobra prognoza dla naszego Koła.

Obecni jak zawsze aktywnie debatowali nad projektami uchwał, a po zamknięciu obrad przez Przewodniczącego kol. Pawła Błażewicza i sekretarza Walnego Zgromadzenia kol. Jacka Warcabę, udali się na posiłek gdzie w koleżeńskiej atmosferze kontynuowali dyskusje o przyszłości łowiectwa w trudnych dla nas wszystkich czasach.

Gratulujemy nowo wybranym do władz Koła kolegom i życzymy sukcesów w ciężkiej pracy dla dobra Kniei, wszystkich członków Koła i całej Braci Łowieckiej !

Darz Bór !