Przypominamy, że zgodnie z korespondencją jaka została wysłana drogą pocztową do każdego członka Koła Łowieckiego KNIEJA Olsztyn

Zarząd Okręgowy  PZŁ w Olsztynie na podstawie § 39 ust.7 Statutu PZŁ zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego KNIEJA OLSZTYN w Smolajnach 

na dzień 6 sierpnia 2022 roku o godzinie 9:00 w Hotelu Kopczyński w Dobrym Mieście, przy ulicy Orła Białego 18.

 

Ze względu na wagę podejmowanych decyzji prosimy kolegów o poważne potraktowanie potrzeby obecności na NWZC maksymalnej liczby członków.

 

Przed formalnym otwarciem obrad NWZC, zostanie przeprowadzone przez przedstawiciela PIW Olsztyn, krótkie półgodzinne szkolenie z zagadnień bioasekuracji dla myśliwych. 

Zarząd Koła informuje, że w trakcie nie przewidziano posiłku.

We własnym zakresie i w zależności od indywidualnych potrzeb można nabyć posiłek w restauracji.

Darz Bór !