Z okazji Nowego Roku 2016 składamy Koleżankom i Kolegom Myśliwym najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów na niwie łowieckiej, wszelkiej pomyślności oraz szczęścia w życiu osobistym.

Zarząd Koła