W tym roku Koło Knieja Olsztyn obchodzi 55-lecie istnienia. Uroczyste polowanie Hubertowskie było więc okazją do spotkania w gronie ludzi, którzy nasze koło zakładali i tych, którzy chcą kontynuować piękną tradycję polskiego łowiectwa.

Głos zabrali przedstawiciele Zarządu Koła oraz kol. Piotr Sikorski, dla którego zbliżająca się 62 rocznica członkostwa w PZŁ jest najlepszym mandatem do wypowiadania się co na przestrzeni tych lat było jest i będzie ważne dla nas myśliwych. Przypomniał, że Polski Związek Łowiecki zbliża się do swoich 100 urodzin, a to zobowiązuje w szczególności liczne grono młodych myśliwych w naszym kole !

Uczciliśmy minutą ciszy zmarłych w tym roku kolegów, jak również wszystkich którzy odeszli na przestrzeni istnienia koła.

W trudnym dla łowiectwa czasie, nieuprawnionych ataków i nachalnej propagandy wynikającej często z niewiedzy o przyrodzie, musimy aktywnie pracować nad wizerunkiem myśliwych właściwie tłumacząc rolę jaką pełnimy, dbając o kultywowanie tradycji i kultury łowieckiej.