ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

KOŁA ŁOWIECKIEGO KNIEJA OLSZTYN

 

Na podstawie § 38 Statutu PZŁ Zarząd Koła Łowieckiego Knieja Olsztyn zwołuje Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków na dzień 22. Kwietnia 2023 roku.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w restauracji DOM WARMIŃSKI KURP, Smolajny 77a, 11-040 Dobre Miasto.

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków rozpoczną się o godzinie 8.

Zarząd Koła

Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty zostały do Kolegów wysłane pocztą w dn. 31.03.2023 r.