„Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/2018”.

 

Lp Data

polowania

Obwód

Teren Polowania

Leśnictwo

Osoby

prowadzące

polowanie

Zwierzyna

przewidziana do

odstrzału

Miejsce

zbiórki

Godz.730

1 19.08.2017 109 i 141 Wagner M.,Górecki S., Spirydowicz J Kaczki Domek

Wichrowski

2 26.08.2017 109 i 141 Górski D., Zduniak Z, Wiącek G. Kaczki Domek

Wichrowski

3 4.11.2017

Hubertowskie

141

ambonowe

Górecki K., Górecki S., Iwaszko W Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

4 9-10.11.2017 109 i 141

Dewizowe

Brzeziński K., Górski D., Wagner M., Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

5 11.11.2017 141 W. Kościński, Iwaszko W., Żywalewski G. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

6 18.11.2017 141 Hołowaczyk H., Pełszyk T., Szczepanek J. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

7 25.11.2017 109 i 141 Pobłocki R., Górecki S., Bystrzycki R. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

8 2.12.2017 141 Iwaszko W., Kępiński D., Trusiak J. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

9 9.12.2017 109 Zduniak Z., Wiącek G., Warcaba J. Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

10 16.12.2017 109 i 141

Pracownicy N-ctwa Wichrowo i Goście

Służba Leśna

w/m

Jeleń, Sarna, Dzik, Lis Wiata przy dziku
11 23.12.2017

Wigilijne

141

ambonowe

Górecki K.,Brzeziński K. TokarczykT,Wierzbicki W Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

12 30.12.2017 Sylwestrowe 141 i 109 Wagner M.,Górecki S., Spirydowicz J Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

13 4-6.01.2018 141 i 109

Dewizowe

Brzeziński K., Górski D., Wagner M Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

14 13.01.2018 109 Piotrowicz M., Pupkiewicz M., Gudowicz R Jeleń, Sarna, Dzik

Lis

Domek

Wichrowski

  1. Obowiązkowo należy zgłaszać prowadzącemu, łowczemu lub w EPI udział w polowaniu 3 dni przed datą polowania, a na polowanie Hubertowskie i Wigilijne co najmniej 7 dni.
  2. Cztery dni przed polowaniem zbiorowym wstrzymuje się polowania indywidualne w rejonach, w których będą prowadzone polowania zbiorowe.
  3. W dniu polowań zbiorowych dozwolone jest polowanie indywidualne po uzgodnieniu z łowczym lub prowadzącym zbiorówkę.
  4. Kandydaci odbywający staż w K.Ł. „Knieja Olsztyn” zobowiązani są do uczestnictwa w co najmniej trzech polowaniach zbiorowych (w polowaniach dewizowych obowiązkowo).
  5. W przypadku braku zaświadczenia o przestrzeliwaniu broni, nie odrobienia godzin oraz zaległości z płatnościami na rzecz koła, myśliwy nie będzie dopuszczony do polowania.
  6. Zarząd zastrzega sobie prawo zmiany terminów i terenu polowania zbiorowego w przypadkach bardzo złych warunków atmosferycznych lub realizowania polowań dewizowych.
  7. W związku z trudnościami w organizacji polowań dewizowych, zarząd prosi o aktywne włączenie się w organizację wszystkich członków koła.

Za Zarząd

Łowczy Konrad Górecki, Sekretarz Radosław Bystrzycki

Darz Bór